ศูนย์บริการเชฟโรเลต บางนา

ศูนย์บริการเชฟโรเลต บางนา


การบริการทั่วไป

รถบรรทุกขนาด 1 ตัน (รถปิกอัพ)

จำนวนช่องซ่อม 10 ช่องซ่อม
- ช่องซ่อมมีลิฟต์ 8 ช่องซ่อม
- ช่องซ่อมไม่มีลิฟต์ 2 ช่องซ่อม

บริการซ่อมสี และ ตัวถัง

 ช่องซ่อมสำหรับรถบรรทุก

จำนวนช่องซ่อม 23 ช่องซ่อม
- จำนวนรถสูงสุดที่รองรับได้ 200 คันต่อเดือน

เครื่องมือและอุปกรณ์

ห้องพ่นสีจริง 2 ห้อง
ห้องพ่นสีรองพื้น 1 ห้อง
แท่นดึงตัวถัง 1 เครื่อง

ภาพรวมศูนย์บริการ

Top